درباره مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
                    آدرس  

مازندران، کیلومتر 15 جاده بهشهر به گرگان، انستیتو تحقیقات توتون ایران- تیرتاش(مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش)

                مرکز تلفن  

011-34653706 

          روابط عمومی

011-34653704 

                    نمابر               

011-34653705

                   ایمیل

research-tirtash@malifa.com

 

در سال 1315 دکتر فریدلیپ مدیر عامل وقت شرکت دخانیات، جهت جلوگیری از خروج ارز برای واردات توتون و تنباکو به یونان سفر کرد و با تبادل نظرات کارشناسی و عقد قرارداد، آقای آتاناس زافیروپلوس را به عنوان کارشناس توتون و رییس مزرعه آزمایشی توتون تیرتاش در سال 1316 هـ.ش. به ایران منتقل کرد. مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1317 توسط آقای آتاناس زافیوپلوس تأسیس گردید.

مناسب بودن زمین زراعی برای کشت توتون، نزدیک بودن به ایستگاه راه آهن و قرار داشتن در مجاور جاده شوسه بهشهر-گرگان و حد وسط جغرافیایی دو شهر بزرگ ساری و گرگان، باعث گردید تا این منطقه برای تاسیس مزرعه آزمایشی انتخاب شود. این مرکز بعدها به نام مرکز پژوهشی توتون تیرتاش، انستیتو تحقیقات و توتون ایران - تیرتاش و  مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش تغییر نام یافت. در سال 1350 شرکت دخانیات ایران قریب به 40 هکتار از اراضی مجاور با این مرکز را از مالکین خریداری کرده و در سال 1352 طرح احداث ساختمان‌­های اداری و تحقیقاتی بزرگ، آزمایشگاه‌­ها، منازل سازمانی را برای رفاه بیشتر محققین و کارشناسان تصویب و این ساختمان‌ها در اوایل سال 1354 آماده بهره‌برداری گردید.

 

 محصولات در حال تولید  مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش