مشاورین مدیرعامل

 سید محمدرضا حسینی

   سمت : مشاور مدیرعامل در حوزه فن آوری های نوین 

فیروزه جامعی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور اجرایی

صفا قائم مقامی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور بین‌الملل

فرهاد کربلایی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

علیرضا حبیبی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور منابع انسانی

رمضانعلی فتحی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی

 

محسن شجاعیان زنجانی

   سمت : مشاور مدیرعامل در امور فنی و مهندسی

حامد شادابی

   سمت : مشاور مدیرعامل در امور پارلمانی

حسن رستم زاد

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور املاک

 

علی هدایتی

 سمت :  مشاور مدیرعامل در امور بازرگانی

مجید سلیمانی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور حقوقی