انواع توتون قابل کشت در ایران

 

توتون ویرجینیا


رنگ:زرد لیمویی و نارنجی روشن، نارنجی

نیکوتین: 2/5-1/5 درصد

قند: کمتر 7-20 درصد

سوزش: نسبتا خوب

خواص: فیلر تا نیمه بیسیک

محل کشت: استان های گلستان، مازندران، گیلان

 

توتون بارلی 


رنگ: قهوه ای روشن و قهوه ای شکلاتی

نیکوتین: 3/5-1/5 درصد

قند: کمتر  از یک درصد

سوزش:  خوب

خواص: فیلر تا نیمه بیسیک

محل کشت: استان های کردستان، گلستان، مازندران، آذربایجان غربی

 

توتون باسما

رنگ:زرد لیمویی و نارنجی روشن

نیکوتین: 1/5-1 درصد

قند:20-15 درصد

سوزش: خوب

خواص: معطر با عطر طبیعی مطلوب

محل کشت: استان های گلستان، مازندران، آذربایجان غربی 

 

 
 

 

بدیهی است مقدار نیکوتین و قند طی سالهای مختلف با توجه به منطقه و درجه متفاوت می باشد.