تنباکوی معسل الرایحه
تنباکوهای معسل الرایحه

با طعم‌های دوسیب،  سیب و یخ، سیب سبز، زنجبیل، لیمو، موز، دارچین، هلو، پرتقال، طالبی، عسل
ترکیبات: عسل، گلیسیرین و اسانس
نیکوتین : 0/5 درصد
قطران :   0 درصد
نوع بسته: هارد (مقوایی) -  50 گرم
نوع قراصه: هارد (مقوایی)- ده بسته 50 گرمی