مدیران مجتمع های تولیدی

 

شهیار  وهابی

سمت : مدیر مجتمع دخانیات گیلان

 

محمدرضا ابراهیم‌زاده

سمت : سرپرست مدیریت مجتمع دخانیات تهران

 

رضا خیاطی

سمت :  مدیر مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

 

مهدی جوادی

سمت : مدیر مجتمع دخانیات مازندران

 

 

محمدتقی  زمانی

سمت : سرپرست مدیریت مجتمع دخانیات گلستان

 

 

 

عیسی کرمی 

سمت : مدیر مجتمع دخانیات کردستان

 

 شهرام بیگلرپور صدری

سمت : مدیر مجتمع دخانیات  اصفهان