مدیران دفاتر بازاریابی و فروش کشور

 

کوروش گلزاری

سرپرست مدیریت دفتر بازاریابی و فروش  آذربایجان شرقی

 

علیرضا غریبی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش اردبیل 

 

عباس  غندالی

سرپرست مدیریت دفتر بازاریابی و فروش  البرز

 

 

محمد کشکولی

سرپرست دفتر بازاریابی و فروش  ایلام

 

صابر صابری

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  بوشهر

 

رضا عموزاد خلیلی

سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش استان تهران

 

مصطفی شیخ امیری

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  خراسان شمالی

 

هادی شاهدی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  یزد

 

افشین میران زاده

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  چهار محال بختیاری

 

رضا رجب پور

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  خوزستان

 

سعید بختیاری

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  زنجان

 

محمد تقی زمانی

 مدیر دفتر بازاریابی و فروش  سمنان

 

سعید شیبانی مقدم

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  سیستان و بلوچستان

 

منصور ذوالقدر

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  فارس 

 

جمیل فیاضی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  قزوین

 

سید علی منتظری

مدیر دفتر بازاریابی و فروش قم

 

محسن اسماعیلی ماهانی

سرپرست مدیریت دفتر بازاریابی و فروش   کرمان

 

حسین رستمی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  کرمانشاه

امیرحسین هدایتی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  همدان

 

علیمردان آزادبخت

سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش  لرستان

 

حسین جیریایی شراهی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  مرکزی

 

احداله طاهری

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  هرمزگان

عباس افواجی

مدیر دخانیات خراسان رضوی

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  کهگیلویه و بویراحمد
 

 

مجید دانش‌پور

مدیر دفتر بازاریابی و فروش  خراسان جنوبی