مدیران دفاتر بازاریابی و فروش کشور

 

مجید رادمهر

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  آذربایجان شرقی

 

علیرضا غریبی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش اردبیل 

 

 

 

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  البرز

 

حامد محمدی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  ایلام

 

صابر صابری

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  بوشهر

 

 

رضا عموزاد خلیلی

سمت: سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش استان تهران

 

مصطفی شیخ امیری

سمت :مدیر دفتر بازاریابی و فروش  خراسان شمالی

 

هادی شاهدی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  یزد

 

افشین میران زاده

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  چهار محال بختیاری

 

رضا رجب پور

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  خوزستان

 

سعید بختیاری

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  زنجان

 

محمد تقی زمانی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  سمنان

 

سعید شیبانی مقدم

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  سیستان و بلوچستان

 

منصور ذوالقدر

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  فارس 

 

جمیل فیاضی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  قزوین

 

سید علی منتظری

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش قم

 

محسن اسماعیلی ماهانی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش   کرمان

 

مرتضی اعظمی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  کرمانشاه

امیرحسین هدایتی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  همدان

 

نجم الدین ربانی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  لرستان

 

حسین جیریایی شراهی

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  مرکزی

 

احداله طاهری

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  هرمزگان

عباس افواجی

سمت: مدیر دخانیات خراسان رضوی

مسعود طاهری

سمت : مدیر دفتر بازاریابی و فروش  کهگیلویه و بویراحمد