موزه


معرفی موزه دخانیات
معرفی موزه دخانیات

‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۱

افتتاح موزه دخانیات ایران _ مهر ماه ۱۳۹۷
افتتاح موزه دخانیات ایران _ مهر ماه ۱۳۹۷

افتتاح موزه دخانیات ایران 5 مهر ۱۳۹۷T همزمان با سالروز افتتاح شرکت دخانیات ایران

‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۳

آتاناس زافیروپولوس – استاد، محقق و مدیر مرکز تحقیقات توتون تیرتاش
آتاناس زافیروپولوس – استاد، محقق و مدیر مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

آتاناس زافیروپولوس – استاد، محقق و مدیر مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۸

بازدید سفیر سنگال از موزه دخانیات
بازدید سفیر سنگال از موزه دخانیات

‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۵

گزارش تصویری از بازدید عمومی از موزه دخانیات
گزارش تصویری از بازدید عمومی از موزه دخانیات

‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۰

نظرات بازدید کنندگان
نظرات بازدید کنندگان

‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۴۳

گزارش تصویری بازدید اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از موزه و خط تولید شرکت دخانیات
گزارش تصویری بازدید اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از موزه و خط تولید شرکت دخانیات

صبح امروز اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از موزه و خط تولید شرکت دخانیات ایران بازدید کردند.

‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۵۲