آتاناس زافیروپولوس – استاد، محقق و مدیر مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

آتاناس زافیروپولوس – استاد، محقق و مدیر مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

آتاناس زافیروپولوس – استاد، محقق و مدیر مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

شاید کمتر کسی بداند که صنعت دخانیات ایران مدیون تلاشهای یک غیر ایرانی است. آتاناس زافیروپولوس بنیانگذار تحقیقات کشت توتون در ایران است. 
وی در سال 1903 در یونان متولد شد. تحصیلات عالیه را در سال 1923 به پایان رسانید و در سال 1928 تا 1933 رئیس اداره اصلاحات ارضی شهرستان سافتی بود و از سال 1930تا 1936 در انیستیتو تحقیقات توتون یونان در شهر دراما انجام وظیفه کرد. 
همزمان با این دوران بنا به اقتضای روابط حسنه دولت‌های ایران و یونان و برحسب توجه رضاخان به تجارت توتون و جلوگیری از فرار ارز از کشور، دکتر فردلیب (آلمانی الاصل) مدیر کل "موسسه انحصار دخانیات ایران" به کشور یونان اعزام و قرارداد مبادله کارشناس بین دولت‌های ایران و یونان به امضا رسید.
در پی آن در سال 1315 آتاناس زافیروپولوس به عنوان کارشناس توتون در راس 40 نفر کار آزموده رشته توتون به ایران آمد .
وی ابتدا در چهارشنبه بازار تالش کار خود را با تاسیس اولین مزرعه آزمایشی توتون آغاز و مهر 1316 براساس فرمان رضاخان به مازندران اعزام و وجب به وجب نوار شمالی ایران را رصد کرد تا اراضی مستعد کشت توتون را شناسایی کند و با همکاری اداره املاک که تنها واحد اجرایی آن زمان بود، املاک مورد نظر را خریداری و حدود چهل بنگاه تولید توتون در نقاط مختلف مازندران و گرگان با سیستم تعاونی تشکیل داد.
مسئولیت آموزش کشت توتون درهر بنگاه به عهده یک کارشناس یونانی بود و سرپرستی آنها نیز بعهده زافیروپولوس بود. 
به موازات تاسیس این بنگاه‌ها، زمین مناسبی جهت احداث مزرعه آزمایشی توتون نیز در منطقه تیرتاش انتخاب و در ابتدای سال 1317 طبق اعلام نظر زافیروپولوس، به دستور رضاخان و صرف هزینه 100 هزار ریال ساخت پروژه‌ها و بناهای مورد نیاز آغاز و آبان همان سال (پس ازهشت ماه) خاتمه یافت و مزرعه آزمایشی تیرتاش به دست پهلوی اول افتتاح و کار خود را آغاز کرد.
به گفته اهالی این روستا از آنجا که خروج بذر توتون ممنوع بوده، زافیروپولوس چند گونه مختلف بذر را در عصایش 

آلبوم تصاویر