افتتاح


افتتاح موزه دخانیات ایران _ مهر ماه ۱۳۹۷
افتتاح موزه دخانیات ایران _ مهر ماه ۱۳۹۷

افتتاح موزه دخانیات ایران 5 مهر ۱۳۹۷T همزمان با سالروز افتتاح شرکت دخانیات ایران

‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۳۳