معرفی موزه دخانیات

معرفی موزه دخانیات

موزه دخانیات ایران با حدود ۲۵۰ متر مربع مساحت، شمل ۲ سالن اصلی میباشد.
سالن شماره ۱ که شامل وسایل آزمایشگاهی، ادوات کشاورزی، کلکسیونی از محصولات و .... میباشد. 
سالن شماره ۲ که عکاسخانه نام دارد حاوی تصاویر بازسازی شده و اسناد قدیمی متعلق به حدود یکصد سال پیش، است.
در این موزه بخشی نیز به تاریخچه درخشان باشگاه دخانیات طی 100 سال گذشته اختصاص یافته است.

آلبوم تصاویر