مجتمع


مجتمع دخانیات مازندران
مجتمع دخانیات مازندران

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۰۲

گیلان
گیلان

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۶

گلستان
گلستان

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۴

اصفهان
اصفهان

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۳

کردستان
کردستان

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۳

تهران
تهران

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۶

دفاتر بازاریابی و فروش
دفاتر بازاریابی و فروش

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۳

مجتمع دخانیات گیلان
مجتمع دخانیات گیلان

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۰۶

بازدید وزیر تعاون از مجتمع دخانیات ارومیه
بازدید وزیر تعاون از مجتمع دخانیات ارومیه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از کارخانه سیگارت‌سازی ارومیه بازدید و در جریان فعالیت‌های این واحد تولیدی قرار گرفت.

‫۹ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۷