مناقصه


مزایده فروش ضایعات استحصالی "حراج حضوری" / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کارگران تولید
مزایده فروش ضایعات استحصالی "حراج حضوری" / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کارگران تولید

مزایده فروش ضایعات استحصالی "حراج حضوری" / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کارگران تولید (مجتمع دخانیات گلستان)

‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۵۵

مزایده و مناقصه
مزایده و مناقصه

‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۱۳

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مجتمع دخانیات تهران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مجتمع دخانیات تهران

‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۴۵