مزایده


مزایده فروش ضایعات استحصالی "حراج حضوری" / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کارگران تولید
مزایده فروش ضایعات استحصالی "حراج حضوری" / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کارگران تولید

مزایده فروش ضایعات استحصالی "حراج حضوری" / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کارگران تولید (مجتمع دخانیات گلستان)

‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۵۵

مزایده و مناقصه
مزایده و مناقصه

‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۱۳

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید اقلام غیر توتونی خارجی
آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید اقلام غیر توتونی خارجی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید اقلام غیر توتونی خارجی موردنیاز سال ۱۴۰۲ شرکت دخانیات ایران

‫۱ سال قبل، دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۵۵