روزنامه


صدای چرخ تولید در میانه خیابان قزوین
صدای چرخ تولید در میانه خیابان قزوین

دخانیات امروز هر چند با برخی موانع  از جمله وابستگی در برخی از اقلام راهبردی‌ به خارج در کنار وجود رقبای داخلی که هر چند سهم عمده - و شاید قاطع- بازار را به خود اختصاص داده‌اند، ولی همواره در گوشه صحنه سیاست و اجتماع و در تاریکخانه رسانه‌ای حضور دارند، روبروست، اما با این حال، همچنان بر پای خود ایستاده تا اقتصاد بیش از 5 هزار  پرسنل خود را به صورت مستقیم و  ۴ هزار  کشاورز را به طور غیرمستقیم، زنده نگاه دارد و معیشت ایشان را تأمین نماید.

‫۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۲۳

اجتماعی‌سازی تولید؛ پیشران تحقق شعار سال
اجتماعی‌سازی تولید؛ پیشران تحقق شعار سال

جهش تولید تنها از طریق مردمی‌سازی آن امکان‌پذیر است و بدون جلب اعتماد عمومی به تولید ایرانی نمی‌توان انتظار داشت جهشی در آن صورت پذیرد. طبعاً جامعه موتور محرک قدرتمندی است که می‌تواند منشأ هر گونه تحولی باشد؛ نیروی عظیمی که چنانچه پشتوانه هر تفکر و اندیشه‌ای که باشند می‌توان آینده‌ای بالنده و فرجامی نیکو را برای آن متوقع بود.

‫۳ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۵۸

جهش تولید در سایه عزم جهادی و مدیریت علمی
جهش تولید در سایه عزم جهادی و مدیریت علمی

«تولید» و «اشتغال» پایه‌های اصلی اقتصاد را شکل‌ می‌دهند و نمی‌توان انتظار داشت در سایه خاموشی و انفعال تولید بتوان، به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

‫۳ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۹:۲۶