جی تی آی


دود سیگار برای ما، سود سیگار برای آنها
دود سیگار برای ما، سود سیگار برای آنها

یک شرکت آمریکایی-انگلیسی و یک شرکت ژاپنی بیش از 80درصد سهم بازار دخانیات ایران را در اختیار دارند.

‫۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۸:۲۰