سالگرد


نواخته شدن زنگ پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شرکت دخانیات ایران
نواخته شدن زنگ پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شرکت دخانیات ایران

همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران زنگ پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شرکت دخانیات ایران به صدا درامد.

‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۰۱