بازاریابی


علی هدایتی به عنوان معاون بازاریابی و فروش منصوب شد
علی هدایتی به عنوان معاون بازاریابی و فروش منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، علی هدایتی به عنوان معاون بازاریابی و فروش منصوب شد

‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۴