بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از شرکت دخانیات

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از شرکت دخانیات

حجت کاظمی سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از شرکت دخانیات ایران بازدید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، حجت کاظمی سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد صبح دیروز چهارشنبه در شرکت دخانیات ایران حضور یافت.
وی گفتگویی با محمد شیخان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران داشت و سپس از خطوط تولید سیگارت این شرکت بازدید کرد.
کاظمی در بازدید از خطوط تولید سیگار این شرکت از نزدیک با کارکنان خط تولید گفتگو کرده و به آنها خدا قوت گفت.

سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد همچنین از موزه شرکت دخانیات ایران بازدید کرد.

آلبوم تصاویر