کاهش فروش برگ  توتون در زیمبابوه

کاهش فروش برگ توتون در زیمبابوه

کشاورزان توتون و تنباکوکار زیمبابوه در56 روز اول این فصل، 722 میلیون دلار کمتر از سال گذشته درآمد داشتند  .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل به نقل از توباکو ریپورتر، تولیدکنندگان قراردادی و بخش خصوصی زیمبابوه در56 روز اول فصل جاری (سال 2024 ) بیش از 600 میلیون دلار درآمد داشتند که 722 میلیون دلار کمتر از سال گذشته است .

فصل اخیر تحت تأثیر خشکسالی دیر شروع شد و زود به پایان رسید.

آمار «هیئت بازاریابی و صنعت دخانیات» نشان داد که کشاورزان درهردو سیستم مزایده و قرارداد، در مجموع 173.76 میلیون کیلوگرم توتون تولید کردند که ارزش آن 607.08 میلیون دلار بود. این آمارنشان می دهد درآمد  کشاورزان 16 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2023  کاهش داشته است.

 با توجه به فروش  239.56 میلیون کیلوگرم در فصل گذشته، برگ فروخته شده 27 درصد کمتر بوده است. 

پل زکریا، دبیرکل اتحادیه کشاورزان زیمبابوه، گفت: درپس فصل ویران گر ال نینو، ما باید برای  تولید 174 میلیون کیلوگرم توتون جشن بگیریم. فصل بازاریابی هنوز در جریان است و ما انتظار داریم که توتون بیشتری از راه برسد. ممکن است لزوماً به هدف مورد نظر نرسیم، اما کاملاً خارج از برد نخواهیم بود.

 

ادوارد دون، نایب رئیس اتحادیه کشاورزان توتون‌کار گفت: رسیدن به هدف ۲۴۰ میلیون کیلوگرمی در پی خشکسالی اخیر بسیار بعید است.

اکنون که فصل فروش تقریباً به پایان رسیده است  قطعاً تحویل‌ها کاهش می‌یابد. برش هیزم و آماده‌سازی زمین‌ها از عمده ترین فعالیت‌های کشاورزان است که در حال حاضر در مزارع انجام می شود.

توباکو ریپورتر