فراخوان فروش تنباکوی زرد طلایی اصفهان

فراخوان فروش تنباکوی زرد طلایی اصفهان

شرکت دخانیات در نظر دارد نسبت به فروش تنباکوی زرد طلایی اصفهان از طریق  فراخوان اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از مورخ 1402/06/27 تا پایان وقت اداری  1402/07/04 قیمت‌های پیشنهادی خود را طی نامه‌ی مکتوب (پاکت در بسته ) به آدرس میدان قزوین _ خیابان قزوین _ شرکت دخانیات ایران _ دفتر معاونت بازرگانی، ارسال نمایند . 

شایان ذکر است  قیمت‌ پیشنهادی می‌بایست با توجه به حجم درخواست ( از 100 تا 400 تُن )  به ازای هر کیلوگرم باشد.

بدیهی است ارسال درخواست، مبنی بر خرید قطعی نبوده و پس از بررسی، نتایج به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  51261882 – 021 تماس حاصل نمایید.