اخبار و تازه های مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

دومین جلسه مقدماتی استانی بمنظور برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان گلوگاه در انستیتو توتون تیرتاش برگزار گردید
دیدار بسیجیان مرکز با خانواده شهید تقی پور بمناسبت هفته بسیج
حضور دکتر نجفی مدیر انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش در جلسه شورای تحقیقات کشاورزی مازندران
بازدید دکتر خوش منظر معاون برنامه ریزی، تحقیق و توسعه شرکت دخانیات ایران از انستیتو تحقیقات توتون ایران – تیرتاش
ممیزی شخص دوم سیستم مدیریت یکپارچه ims در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش برگزار گردید
اولین نشست هم اندیشی و هم افزایی انستیتو تحقیقات توتون ایران تیرتاش با مراکز تحقیقاتی رشت و ارومیه با هدف آسیب شناسی واقع بینانه از مراکز تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات رشت برگزار گردید.

لینک های مرتبط

اطلاعیه مهم