مديريت محتوا
فلسفه ایجاد دفتر امور بانوان و خانواده در نهادها و سازمانها 

       به دنبال حضور موثر بانوان و تاکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی و در آستانه سالگرد جنگ تحمیلی به ابتکارو پیشنهاد مقام معظم رهبری (در زمان ریاست جمهوری ایشان و به عنوان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی )  به دلیل احساس ضرورت و نیاز به حضور همه جانبه بانوان مطابق با دیدگاه های اسلام ناب محمدی طبق یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگی اجتماعی بانوان تشکیل و عملاً فعالیت خود را از سال ۱۳۶۷ آغاز نمود.
 

همچنین در سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد ریاست جمهور وقت دفتر امور بانوان زیر نظر رئیس جمهور تاسیس گردید و در سال 
۱۳۷۷ این دفتر به استناد حکم رییس جمهور وقت به مرکز مشارکت زنان تغییر نام یافت .
  این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۴ با طرح ایده ای گسترده تر مبنی بر ضرورت اعتقادی – اجتماعی و نقش محوری بانوان در تحکیم مناسبات خانوادگی در اولین اقدام حوزه عمل مرکز مشارکت بانوان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده توسعه یافت و به تدریج مشارکت های بانوان در سازمانهای تابعه و ذیربط دولتی نیز در قالب مشاوران امور بانوان و خانواده شکل و گسترش یافت.
 

در این راستا مشاوران امور بانوان و خانواده مکلفند اهداف و برنامه های پیشنهادی را با توجه به قانون اساسی ، سند چشم انداز بیست ساله کشور، برنامه توسعه (ماده ۱۱۱) ،سند فرابخشی برنامه جامع مرکز امور زنان و خانواده ،توصیه های مقام معظم رهبری و برنامه های امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری با هدف «حفظ و ارتقاء مقام و منزلت زن » و «حفظ حریم خانواده» براساس دیدگاه ویژه اسلام به این امردر سازمانهای متبوع خود عملیاتی نمایند.

در بخش صنعت ، معدن و تجارت نیز توسعه مشارکت بانوان شاغل با شرح وظایف ذیل از  به عنوان دستورالعمل اجرایی به مشاوران امور بانوان و خانواده وزارتخانه و سازمانهای تابعه ابلاغ گردید:

1. شناسایی و ارزیابی موقعیت بانوان شاغل در واحد متبوع در ابعاد مختلف و ارتباط مستمر با آنان

2. تدوین برنامه های لازم برای ارتقاء توانمندیهای بانوان در واحد متبوع در زمینه های مدیریتی ، آموزشی، پژوهشی ، ورزشی و ...

3. برنامه ریزی برای توسعه اشتغال بانوان در مشاغل مناسب

4. برگزاری جلسات مستمر با مدیران واحدهای متبوع در راستای مشارکت بانوان

5. ارتباط مستمر با مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده و تعامل با مشاوران امور بانوان و خانواده دیگر واحدهای مشمول

6. تاسیس بانک اطلاعات بانوان شاغل در کلیه سازمانها و کارخانجاتدر شرکت دخانیات ایران نیز علاوه بر موارد فوق مدیر عامل
محترم مسئولیتهای ذیل را برای مشاور امور بانوان و خانواده شرکت در راستای نیل به اهداف این حوزه تعیین نموده اند :
 

سر فصل وظایف محوله به مشاور امور بانوان و خانواده شرکت دخانیات ایران از سوی مدیرعامل شرکت

1. ارائه مشاوره های لازم در خصوص نیازمندیهای فرهنگی و بهبود فضای سازمانی بانوان شاغل در شرکت

2. ارائه طرح های سازنده و موثر در مسیر تحکیم بنیان خانواده کلیه همکاران به ویژه بانوان شاغل در شرکت

3. برقراری ارتباطات با دستگاه های ذیربط و متولی در زمینه کاری مرتبط

4. همکاری و برنامه ریزی در جهت برگزاری مناسبت های مرتبط با حوزه مسئولیت

5. حضور موثر در شورای  فرهنگی شرکت و ارائه طرح ها و برنامه ها جهت تصویب

6. همکاری و مساعدت برای طرح ریزی و اجرای برنامه های لازم در توسعه و بهبود روحیه و انگیزه کاری کارکنان با رویکرد خانواده

 
اخبار و تازه ها