تاریخ 1394/01/18         ساعت 12:55:26     گروه خبری دخانیات مازندران

جناب آقای حاج اکبر حاجیان بانهایت تأسف وتألم فراوان درگذشت مادرگرامیتان رابه شماوخانواده داغدارتان تسلیت عرض نموده ٰازاینکه گوهرارزشمند شماازگلگشت خاک میل افلاک نمودودیگر جسم پاک او درمنظرشما نیست صبوری کنیدکه عروج گلهای پاک همیشه میل تمکین بهشت می کنند.