تاریخ 1401/06/19         ساعت 12:07:36     گروه خبری مازندران

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تقدیر و تشکر از اقدامات مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: توجه مدیرعامل دخانیات به تبدیل وضعیت و امور رفاهی کارکنان موجب ایجاد امید شده است.
تصویر

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای خود از مجتمع دخانیات استان مازندران که با همراهی دکتر مرادیان نماینده مردم قائمشهر انجام گرفت، گفت: اقدامات شرکت دخانیات ایران در این دوره، موجب افزایش امید و انگیزه کار کشاورزان و گارگران شده است.

وی افزود: در دوره مدیریت آقای شیخان برای افزایش کشت و ارتقای کیفیت توتون ایرانی، بسته های حمایتی از کشاورزان و شناسنامه الکترونیک کشاورزان رونمایی شد و تسهیلات خوبی به آنها اعطاء شده است که این اقدامات در راستای حمایت از تولید ملی، و ایجاد ظرفیت اشتغال بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه مدیرعامل دخانیات به تبدیل وضعیت کارکنان و همچنین اهمیت مسائل رفاهی و معیشتی کار کنان این شرکت گفت:  تبدیل وضعیت کارکنان شرکت دخانیات در دی و بهمن سال گذشته رضایتمندی کارکنان را فراهم کرده است.

کریمی فیروزجایی افزود: همچنین این اقدامات باعث ایجاد انگیزه برای کار و تلاش و جدیت همه نیروها برای اعتلای شرکت دخانیات شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تبدیل وضعیت ایثارگران، فرزندان جانبازان و ایثارگران هم یکی دیگر از اقدامات خوب شرکت دخانیات بود که انجام شد.
نماینده مردم مازندران تصریح کرد: اینجانب در بازدیدهایی که داشتم رضایتمندی کشاورزان و کارگران شرکت دخانیات را دیدم و شنیدم.

کریمی فیروزجایی تاکید کرد: امیدوارم این روند خوب مدیریت در راستای تحول صنعت دخانیات مورد توجه و حمایت مجلس و دولت قرار گیرد

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخلی و جلوگیری خروج ارز از کشور گفت: باید با حمایت تقنینی ضمن اصلاح قوانین صنعت دخانیات، به نفع تولید ملی و شرکت دخانیات ایران راه خروج ارز از کشور را ببندیم و نگذاریم شرکت های خارجی سرمایه کشور را به خارج ببرند.