تاریخ 1401/06/16         ساعت 10:25:40     گروه خبری مازندران

بازدید دکتر کریمی عضو هیات رئیسه ونماینده مردم شریف شهرستان بابل ودکتر مرادیان نماینده مردم شریف شهرستانهای قائمشهر،سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی از خط تولید کارخانه سیگارت ساری
تصویر  

به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات مازندران؛درتاریخ چهارشنبه16شهریور1401، دکتر کریمی عضو هیات رئیسه ونماینده مردم شریف شهرستان بابل ودکتر مرادیان نماینده مردم شریف شهرستانهای قائمشهر،سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی با همراهی مهندس جوادی مدیر مجتمع دخانیات مازندران از خط تولید کارخانه سیگارت ساری بازدید بعمل آوردند.