توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مركزي

لینک های مرتبط

 تصویری از بیت قدیمی امام خمینی  (ره) در شهرستان خمین
 
  استان مرکزی با بیش از 6500 سال سابقه تاریخی یکی از استانهای مهم کشور و از لحاظ اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و سهم مهمی در تاریخ ملی ایران و توسعه و پیشرفت ملی کشور بر عهده داشته استدر سال 1356 شمسی ، طبق قانون تقسیمات کشوری ، اراک به عنوان مرکز استان مرکزی انتخاب گردید و یک سال بعد ، به طور رسمی تشکیلات استان مرکزی در آن مستقر و فعال شد.استان مرکزی به لحاظ مذهبی یکی از کانونهای اصلی تربیت و پرورش شخصیتهای بزرگ دینی محسوب می‌شود.این استان صدف برجسته ترین گوهرهای مرجعیت عالم تشیع بوده و مراجع بزرگی همچون امام خمینی (ره)، آیت اله العظمی اراکی (ره)، آقا نورالدین  حسنی، احمد نراقی و بسیاری از علمای طراز اول ستارگانی بودند که از آسمان این استان روشنی بخش جهان بشریت شدند.این استان مفاخر ادبی بزرگی همچون : فخرالدین عراقی ،‌ پروین اعتصامی ، ادیب الممالک فراهانی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام را در دامان خود پرورانده است.

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: