مركزي

لینک های مرتبط

 تصویری از بیت قدیمی امام خمینی  (ره) در شهرستان خمین
 
  استان مرکزی با بیش از 6500 سال سابقه تاریخی یکی از استانهای مهم کشور و از لحاظ اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و سهم مهمی در تاریخ ملی ایران و توسعه و پیشرفت ملی کشور بر عهده داشته استدر سال 1356 شمسی ، طبق قانون تقسیمات کشوری ، اراک به عنوان مرکز استان مرکزی انتخاب گردید و یک سال بعد ، به طور رسمی تشکیلات استان مرکزی در آن مستقر و فعال شد.استان مرکزی به لحاظ مذهبی یکی از کانونهای اصلی تربیت و پرورش شخصیتهای بزرگ دینی محسوب می‌شود.این استان صدف برجسته ترین گوهرهای مرجعیت عالم تشیع بوده و مراجع بزرگی همچون امام خمینی (ره)، آیت اله العظمی اراکی (ره)، آقا نورالدین  حسنی، احمد نراقی و بسیاری از علمای طراز اول ستارگانی بودند که از آسمان این استان روشنی بخش جهان بشریت شدند.این استان مفاخر ادبی بزرگی همچون : فخرالدین عراقی ،‌ پروین اعتصامی ، ادیب الممالک فراهانی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام را در دامان خود پرورانده است.

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: