کیوان گنجعلی؛ مدیر مجتمع دخانیات استان کردستان با دکتر زارعی کوشا؛ استاندار کردستان دیدار و گفتگو کرد.
کارخانه دخانیات شهرستان سقز پس از 15 سال تعطیلی و توقف تولید ، به دستور مدیر عامل شرکت دخانیات ایران مجداً راه اندازی می شود
کارکنان مجتمع دخانیات استان کردستان مراتب قدردانی خود را از جناب آقای دکتر شیخان ؛ مدیر عامل محبوب شرکت دخانیات ایران به پاس دستور ویژه ایشان در خصوص راه اندازی مجدد کارخانه دخانیات سقز اعلام داشتند.

مسئولیت های اجتماعی

Close