شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

لینک های مرتبط

 

 

  مدیر اداره:

 احداله طاهری

 

  

 

   مسئول اداری و مالی

  اسماعیل توکلی زاده 

  

 

  مسئول پخش و فروش

    ابراهیم خوشنمک 

  

سرپرست امور گمرکی  و ترخیص کالای دخانی

 حسین غلامی 

  

سرپرست روابط عمومی

 محمداسماعیل یگانه فرد 

 
 

 

 

   پرسنل مشغول به کار : 


اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: