تاریخ 1401/08/24     تعداد دفعات مشاهده 228 بار     ساعت 11:49:15     گروه خبری شركت دخانيات ايران
تعداد بازدید: 228

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ایی خرید مواد اولیه غیر توتونی داخلی شرکت دخانیات ایران مورد نیاز سال 1401
تصویر

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ایی خرید مواد اولیه غیر توتونی داخلی شرکت دخانیات ایران

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

آگهی های منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار از آغاز فصل جاری