توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

تاریخ 1401/06/30     تعداد دفعات مشاهده 367 بار     ساعت 13:31:45     گروه خبری شركت دخانيات ايران
تعداد بازدید: 367

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، سید حامد موسوی به عنوان سرپرست مدیریت حقوقی منصوب شد.
تصویر

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل؛ طی حکمی از سوی محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، سید حامد موسوی به عنوان سرپرست مدیریت حقوقی منصوب شد.

در متن حکم آمده است:
 نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، ‌به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت حقوقی منصوب می‌شوید.

 امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و ترویج تفکر عدالت محوری، پاکدستی، فسادستیزی و قانون مداری دولت سیزدهم و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در شرکت دخانیات ایران در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
سر فصل وظایف و برنامه های عملیاتی در حوزه ماموریت، به شرح ذیل ترسیم و ابلاغ می گردد:
-    مدیریت و راهبری امورحقوقی شرکت و پیگیری امور محوله.
-    پیگیری دعاوی کیفری، حقوقی، جزایی شرکت در مراجع قانونی.
-    ساماندهی و تفکیک پرونده‌های حقوقی و برنامه ریزی لازم جهت استیفاء حقوق شرکت.
-    بهره مندی از ظرفیت کارشناسان و خبرگان عرصه حقوق در دعاوی و پرونده‌های حقوقی.
-    تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست و اقامه دعاوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متعرض به حقوق شرکت.
-    راهبری و پیگیری اجرای احکام صادره از مراجع قضایی تا حصول نتیجه.
-    تقاضای صدور اجرائیه علیه بدهکاران و متعهدان و پیگیری انجام آن.
-    اظهار نظر مشورتی و یا اصلاحی در مورد آئین نامه‌های شرکت از نظر قانونی و حقوقی.  
-    مشارکت در تهیه پیش نویس قراردادهای شرکت و نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی قراردادهای منعقده.
-    پاسخگویی به استعلامات حقوقی مدیریت‌ها و واحدهای سازمانی در شرکت.
-    حضور در مراجع قضایی، نهادها و سازمان های مرتبط برای دفاع از حقوق شرکت.
-    تهیه و تنظیم آرشیو و پرونده حقوقی از قراردادها در شرکت به منظور جلوگیری از فقدان اطلاعات و سوابق مرتبط.
- نگهداشت و بهبود سیستم مدیریت کیفیت در حوزه مربوطه.

در پایان این مراسم، از زحمات علی هاشمیان راد تقدیر بعمل آمد و سید حامد موسوی به عنوان سرپرست مدیریت حقوقی شرکت دخانیات ایران معرفی گردید.