توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

تاریخ 1401/05/22     تعداد دفعات مشاهده 192 بار     ساعت 11:31:53     گروه خبری شركت دخانيات ايران
تعداد بازدید: 192

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مدیریت پیمان انجام امورات اداری و پشتیبانی تامین نیروی ویزیتور جهت فروش مویرگی
تصویر

 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب  مدیریت پیمان انجام امورات اداری و پشتیبانی تامین نیروی ویزیتور  جهت فروش مویرگی