توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

تاریخ 1401/02/14     تعداد دفعات مشاهده 498 بار     ساعت 14:03:00     گروه خبری شركت دخانيات ايران
تعداد بازدید: 498

آگهی مناقصه و مزایده های شرکت دخانیات ایران که طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1401 در روزنامه رسمی منتشر گردید.
تصویر