شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1400/10/14     تعداد دفعات مشاهده 746 بار     ساعت 12:36:26     گروه خبری شركت دخانيات ايران
تعداد بازدید: 746

طی حکمی از سوی دکتر شیخان نایب رئیس و مدیرعامل شرکت دخانیات، آقای قره شیخ به سمت سرپرست معاونت بازرگانی و اقتصادی منصوب شد.
تصویر

 به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت دخانیات ایران، مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت بازرگانی و اقتصادی با حضور مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و جمعی از مدیران برگزار گردید که طی آن دکتر شیخان از خدمات آقای تقیپور در دوران تصدی مسئولیت معاون بازرگانی و اقتصادی قدردانی نموده و ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای سرپرست جدید معاونت بازرگانی و اقتصادی، اظهار امیدواری نمودند تا با اتکال به الطاف خداوند متعال و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و قابلیتهای موجود و همکاری سایر ارکان شرکت، شاهد رخدادهای مثبت و سازنده در فعالیتهای تجاری و اقتصادی شرکت ملی دخانیات ایران باشیم.