شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

تاریخ 1400/04/21     تعداد دفعات مشاهده 747 بار     ساعت 23:15:43     گروه خبری شركت دخانيات ايران

بازدید مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران از روند پیشرفت پروژه بهسازی و نوسازی مجموعه انبارهای هشتگرد* 
تصویر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران؛ دکتر افضلی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره‌ به همراه مشاور مدیرعامل در تولید، مدیر دفتر مرکزی حراست، مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها ، مدیر پشتیبانی و امور رفاه ، مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر دفتر بازاریابی و فروش استان البرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ، از مجموعه هشتگرد بازدید به عمل آوردند.

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ضمن بازدید از روند بازسازی های انجام شده و تشکر و قدردانی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در فازهای اول و دوم این پروژه، بر پیگیری و تکمیل فازهای بعدی پروژه تأکید و دستورات جدیدی را به منظور بهره برداری مناسب از انبارها و امکانات موجود در این مجموعه صادر نمودند.

گفتنی است با اتمام فازهای اول و دوم این پروژه و بهره برداری از فضای آزاد شده در انبارها، عملاً وابستگی شرکت دخانیات ایران به انبارهای استیجاری پایان یافت .