مديريت های مستقل

 

 

 


نام و نام خانوادگی :  محمد حسن پور فلاح
سمت : مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه ریاست و هیئت مدیره 
 
 


نام و نام خانوادگی :  عماد ارشادی
سمت : سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
 
 


نام و نام خانوادگی :  مصطفی ملکان
سمت : مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی 
 
 


نام و نام خانوادگی :  علی هاشمیان راد
سمت : مدیر حقوقی 
 
 


نام و نام خانوادگی :  مظفر افسری
سمت : مدیر دفتر مرکزی حراست 
 
 


نام و نام خانوادگی :  امیر رضی زاده
سمت : مدیر املاک و مستغلات 
 
 


نام و نام خانوادگی :  یاسر بهشاد
سمت : مدیر گزینش 

 

 

 


نام و نام خانوادگی :  سید علیرضا سروری
سمت : مدیر کشاورزی 

 

 


 


نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر دفتر سرمایه گذاری و اقتصادی
 

 

 

 دفاتر بازاریابی و فروش استانی

Close