توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران به کمیسیون کشاورزی مجلس می‌رود تا بسته حمایتی از کشاورزان توتون و تنباکو کار را برای نمایندگان تشریح کند.
آگهی مناقصه و مزایده های شرکت دخانیات ایران که طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1401 در روزنامه رسمی منتشر گردید.
به رغم ممنوعیت تبلیغات سیگار خارجی اما سوپرمارکت ها به این قانون بی توجه هستند و نمایندگان می گویند باید نظارت ها بیشتر شود و حتی در تحقیق و تفحص مجلس باید به این موضوع ورود کرد.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران با گروه دوستی پارلمانی زیمباوه و ایران دیدارکرد.
حمید قره شیخ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران منصوب شد
پیوند دخانیات با شرکت های دانش بنیان و تلاش برای کاهش وابستگی و خروج ارز از کشور

    

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

مسئولیت های اجتماعی

Close