مدیر عامل شرکت دخانیات با تاکید بر ورود بسیج به عرصه مبارزه با مافیای سیگار گفت: مبارزه با مافیای صنعت دخانیات ماموریت اصلی بسیج این شرکت است.
جلسه هم اندیشی مرکز نوآوری شرکت دخانیات ایران با نمایندگان دانشگاه های برترکشور برگزار شد
طی حکمی از سوی محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، مصطفی شیخ امیری به عنوان مدیر دفتر بازاریابی و فروش استان خراسان شمالی منصوب شد
طی حکمی از سوی محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، هادی شاهدی به عنوان مدیر دفتر بازاریابی و فروش استان یزد منصوب شد
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ایی خرید مواد اولیه غیر توتونی داخلی شرکت دخانیات ایران مورد نیاز سال 1401
یادواره شهید ورزشکار شرکت دخانیات ایران شهید ناصر اسماعیلی اسکندری و تقدیر از قهرمانان شرکت برگزار شد

   

    

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

مسئولیت های اجتماعی

Close