انواع توتون

تنباکوی صادراتی

رنگ: زرد طلائی
نیکوتین: 4-3/5 درصد
قند: 10/5-7 درصد
سوزش: مناسب
خواص: قوی با عطر و طعم عالی
محل کشت: استان اصفهان

">
توتون باسما

رنگ: زرد لیمویی و نارنجی روشن
نیکوتین:2-1 درصد
قند: 25-15 درصد
سوزش: خوب
خواص: معطر با عطر طبیعی مطلوب
محل کشت: استان های گلستان ، مازندران ، آذربایجان غربی

">
توتون بارلی

رنگ: قهوه ای روشن و قهوه ای شکلاتی
نیکوتین: 3-1/5 درصد
قند: کمتر از یک درصد
سوزش: خوب
خواص: فیلرتا نیمه بیسیک
محل کشت: استان های گلستان، مازندران، آذربایجان غربی، کردستان

">
توتون ویرجینیا

رنگ: زرد لیمویی با نارنجی روشن و نارنجی
نیکوتین: 3/5-1/5 درصد
قند: 20-7 درصد
سوزش: نسبتاً خوب
خواص: فیلرتا نیمه بیسیک
محل کشت: استان های گلستان ، مازندران ، گیلان

">
تنباکو برازجان

نیکوتین/ درصد : 1/5 - 2
قند / درصد : 2 - 5

">
تنباکو خوانسار

نیکوتین/ درصد : 3 – 3/5
قند / درصد : 1/5 – 2/5

">
تنباکو اصفهان

نیکوتین/ درصد : 1/5 - 2
قند / درصد : 2 - 4

">
تنباکو هکان

نیکوتین/ درصد : 1/5 - 2
قند / درصد : 3 – 6/5

">
تنباکو کاشان

نیکوتین/ درصد : 1/5 - 2
قند / درصد : 2 - 5

">

 

 

 
 
Close