.

 
    

 

 
نظام‌های نوین مدیریتی


     در طول چند دهه گذشته، ابزارهای مدیریتی تبدیل به بخش مهمی از زندگی رهبران سازمان‌ها شده‌اند. آنها هر روز تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای مدیریتی, به اهدافی مانند افزایش درآمد، نوآوری، بهبود کیفیت، برنامه‌ریزی و .... دست یابند.
 
شرایط فعلی جهان، پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک محور و تلاطم‌های اقتصادی نیز چالش‌های پیشروی را افزایش داده است و برای رویارویی با همین چالش‌ها نیز استفاده از ابزارهای مدیریتی یک الزام به شمار می‌آید
 
استفاده موفقیت‌آمیز از ابزارهای مدیریت، نیازمند درک درستی از نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین توانایی به‌کارگیری و ادغام چند ابزار با روش و زمان مناسب است. رمز این موضوع در پیدا کردن یک راه‌حل ساده برای مسائل نیست، بلکه در یادگیری چگونگی و هنگام استفاده از ابزار است.

جهت حصول اطمینان از تولید محصولات مطابق با مشخصات تعیین شده و در راستای سیاست‌های کلان شرکت دخانیات ایران، سیستم مدیریت کیفیت در همه مجتمع های تولیدی و همچنین مرکز آموزش و تحقیقات توتون تیرتاش، در طی سال‌های 86 الی 8۹  با اخذ گواهینامه  ISO9001:2000 مستقر شد . در سال 1388 به ویرایش 2008 ارتقاء یافت و هم اکنون در کلیه مجتمع‌ها موفق به اخذ سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001:2015 گردیده است.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط رهبران شرکت ، از سال 1386 تا هم اکنون سیستم‌های مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی براساس استانداردهای ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007 در کلیه مجتمع‌های تولیدی و مرکز آموزش و تحقیقات توتون تیرتاش مستقر گردید .
شرکت دخانیات ایران حسب مورد در مجتمع های تولیدی و همچنین مرکز آموزش و تحقیقات توتون تیرتاش اقدام به راه اندازی سیستم نظام آراستگی 5S ، همچنین بهبود فرآیند آموزش و سازماندهی و ساماندهی آن ( ISO 10015) و همچنین اجرای تعالی سازمانیEFQM  نموده است.

شرکت به منظور نظام مند نمودن اقدامات خود در حوزه آزمایشگاه ، استاندارد بین المللیISO/IEC 17025 را در آزمایشگاه مرجع مدیریت تحقیقاتی شرکت دخانیات ایران و همچنین در آزمایشگاه‌های مجتمع دخانیات گیلان و مجتمع دخانیات گلستان راه اندازی کرده است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم باکیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد.

شرکت دخانیات ایران به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری همه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک و ایجاد چرخه مدیریت بهره وری اقدام به عقد قرارداد با سازمان ملی بهره وری نموده است.

مسئولیت های اجتماعی

Close