درباره ما

 

شرکت دخانیات ایران

 

در سال 1294 برای اولین بار قانون انحصار دولتی دخانیات به تصویب مجلس وقت رسید.

در سالهای 1302 و 1307 تغییراتی در قانون انحصار ایجاد و موازین مربوط به انحصار تحکیم و زمینه آن گسترش یافت. بر اساس قانون مصوب اسفند 1307 حق وارد و صادر کردن، خریدن، فروختن، ساختن، واگذاری و حمل ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگارت و متفرعات آن در سراسر کشور در انحصار دولت قرار گرفت.

در سال 1310 قوانین انحصار دخانیات تقویت و در پی آن  "موسسه انحصار دولتی دخانیات ایران" تأسیس شد و به موجب آن حق نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و ماشین های سیگارپیچی و متفرعات آن به این مؤسسه اختصاص یافت و کشاورزان نیز موظف به فروش فرآورده های دخانی خود به مرکز خرید دولتی شدند و دولت موکلف شد بازار تجاری توتون را بدست بگیرد.

متعاقب آن و پس از تامین زمین، ادوات و ماشین آلات و ... در خیابان قزوین (محل فعلی شرکت) اولین کارخانه دولتی تولید سیگارت در سال 1316 در تهران افتتاح گردید.

در سال 1347 مؤسسه انحصار دخانیات ایران با انتقال کلیه دارایی ها و حقوق و دیون به شرکت دخانیات ایران تفییر نام داد و از وزارت "دارایی" آن زمان جدا و به وزارت "تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی" پیوست.

 در سال 1356 شرکت دخانیات ایران به وزارت صنایع واگذار شد.

خوشبختانه امروز شرکت دخانیات ایران دارای چندین مرکز تحقیقاتی، جهت دستیابی به تولید محصولات کم ضرر میباشد و در زمینه تولید انواع سیگارت، آماده سازی و عمل آوری توتون و تنباکو از امکانات و تاسیسات زیر برخوردار است:

- کارخانجات سیگارت سازی تهران (استان تهران)

- کارخانجات سیگارت سازی رشت (استان گیلان)

- کارخانجات سیگارت سازی ساری (استان مازندران)

- کارخانه سیگارت سازی ارومیه (استان آذربایجان غربی)

- کارخانه سیگارت سازی خوی (استان آذربایجان غربی)

- کارخانه سیگارت سازی قرق (استان گلستان)

- کارخانه جور ، دسته بندی و تخمیر سریع توتون قرق (استان گلستان)

- کارخانه فرآوری و بسته بندی تنباکوی اصفهان (استان اصفهان)

 

 

Close