تاریخ 1401/05/15         ساعت 11:24:18     گروه خبری روابط عمومی

با حضور معاون صنعتی و مدیریت ها و ادارات و نیز پرسنل کارخانجات قرق ، مراسم سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش در قرق برگزار شد
تصویر

پس  از برگزاری مراسم ، صبحانه متبرک   بامشارکت همکاران برگزار شد