گلستان

معرفي مركز


   
 
آدرس مجتمع دخانیات گــُلستان :
گرگان - میدان ولیعصر –  تلفن 3-32236190- 017  دورنگار:  32222599-017
 
استان گلستان  همواره ازمهمترین  مناطق کشت توتون در کشور بوده که به دلیل کیفیت مطلوب توتون تولیدی،  علاوه بر مصارف داخلی  به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است.لذا مساعی مجتمع بوده که  به توتونکاران برای کشت وعمل آوری بهینه ، با حمایت  کارشناسان مطبوع  امر همراهی لازم را بطور جدی دنبال نماید.از سویی  با تلاشهای صورت گرفته پیشین  در اوایل دهه نود خط تولید سیگارت سازی تیر 5 ستاره  در حالی در  مجموعه کارانجات قرق  افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته که  می توان با حمایت از ظرفیتهای خالی مانده اماکن استانی در جهت عمق بخشی  توفیقات گام های افزون تری نیز برداشت.

کشت مرغوب + عمل آوری مطلوب = حضور سیگارت ایرانی در بازارهای جهانی 

  لذا یاری رسانی به شرکت دخانیات ایران در امر سیاست های مبتنی بر تولید سیگارت مطلوب و قابل رقابت با سیگارتهای تولیدی شرکتهای بزرگ خارجی از مولفه های اساسی اهداف شرکت دخانیات می باشد.معرفی مانیپولاسیون :

  این کارخانه با هدف استحصال توتون های برگ ریز شرقی به مساحت تقریبی 5 هکتار در 4 طبقه در سال 1353 به بهره برداری رسید.

 کارخانه مانی پولاسیون قرق  توتون روستایی مورد نیاز این کارخانه و بخشی از نیازهای استانهای مازندران و آذربایجان غربی واصفهان را تامین می نمایند.


ادارات تابع مجتمع دخانیات استان گلستان :
کارخانجات توتون قرق در فاصله 25 کیلومتری شرق گرگان قرار دارد.
این کارخانجات در زمینی به مساحت 50000 متر مربع و با سطح زیر بنای 8000 متر مربع بنا نهاده شده است که مشتمل بردو کارخانه می باشد.
- کارخانه جور و دسته بندی و عمل آوری توتون (مانیپولاسیون) .
تعداد 573 نفر پرسنل در کارخانجات توتون قرق مشغول به کار می باشند
 
شرح فعالیتهای منطقه وخدمات ارائه دهنده:
1- کشاورزی 2- صنعت 3- بخش بازرگانی(پخش و فروش و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی)
 
بخش کشاورزی:
بخش کشاورزی این مجتمع با توجه به شرایط اقلیمی منطقه در 4 اداره گرگان – علی آباد – مینودشت – دوزین و اداره نگهداری توتون شهرستان ترکمن فعالیت دارد . این فعالیتها در 46 روستا ، به کمک 23 مروج ، 12 کارشناس کشاورزی ، 4 تکنسین انبار و 6 نفر کارشناسان ستادی زیر نظر مدیرکشاورزی انجام می گیرد 
 
فعالیتهای عمده بخش کشاورزی مجتمع دخانیات استان گلستان :
 
- اجرای برنامه ها و سیاستهای ابلاغی از سوی شرکت دخانیات ایران
- تدوین برنامه کشت سالیانه در استان متناسب با شرایط موجود
- بستن قرارد کشت توتون و اعطای تسهیلات مالی، کود ، سم ، بذر و .... به کشتکاران
- کنترل بر روند کشت، داشت  و برداشت توتون و اجرای عملیات به زراعی جهت افزایش تولید و کیفیت محصول
- حذف خرید توتونهای سبز از کشتکاران
- کاهش میزان توتونهای کپکی
-  اجرای طرح مشترک شرکت دخانیات باشرکتهای  JTI و BAT
- تهیه و تدوین برنامه پنج ساله جهت ارتقای کیفیت توتون و افزایش سطح زیر کشت
 - تحویل گرمخانه های نیمه مدرن به کشتکاران در جهت افزایش ارتقاء کیفیت توتون (تاپایان مهرماه 88 تعداد 238 دستگاه در مزارع توتونکاران نصب و راه اندازی گردیده است)
- همکاری و هماهنگی لازم با مراکز تحقیقاتی
- برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کادر ترویجی با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات تیرتاش.
 
 
 
 وضعیت نیروی انسانی مجتمع :
 
 
 
 
 
 
تصاویر منتخب :