.


خوی


نام :محمود
نام خانوادگی :پوریوسف
تحصیلات : کارشناس 
رشته : مهندسی برق قدرت
سمت : مدیر کارخانه دخانیات خوی
 

دخانیات خوی در سال 1328 بر اساس نیاز و موقعیت مکانی و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی در محوطه ای به وسعت 40476 مترمربع احداث و پایه گذاری شد.


1 – کارخانجات آماده سازی توتون
عملیات ساخت ساختمانی این کارخانجات در سال 1356 شامل کارخانه مانیپولاسیون به مساحت 5400 مترمربع ، کارخانه فرمانتاسیون و آزمایشگاه کنترل کیفیت به مساحت 3570 مترمربع ، سرویسهای بهداشتی به مساحت 1100 مترمربع، تاسیسات مرکز بخار به مساحت 1130 مترمربع، سرایداری به مساحت 63 مترمربع، بهداری به مساحت 214 مترمربع ، مهمانسرا به مساحت 354 مترمربع و کانتین غذاخوری به مساحت 901 مترمربع که جمعا به مساحت 13268 مترمربع احداث گردید.
2 – کارخانجات سیگارت سازی
در سال (91) 24/12/1391 دستگاههای سیگارت سازی در این منطقه نصب و با تولید سیگارت آسیا و فروردین شروع بکار نمود.
ظرفیت اسمی این کارخانه یک میلیارد نخ و ظرفیت عملی آن 700 میلیون نخ سیگارت کینک سایز بوده که در فاز اول بطور رسمی افتتاح گردید. این در حالیست که فاز دوم آن با کمترین هزینه ممکن قابل توسعه نیز میباشد.
واحد سیگارت سازی در حال حاضر دارای 3 دستگاه هائونی ساخت آلمان به تاریخ تولید 1974 الی 1980 میباشد.
 
 
شماره تماس :  04436440256                         شماره فکس : 04436440256