درباره مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

 

                    آدرس  

ارومیه، خیابان  میرزای شیرازی،  مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

                مرکز تلفن  

32774011 – 044          و          32770680 – 044

        دفتر پخش و فروش

      32780191 – 044          ( فروشگاه عرضه مستقیم :  32770680 – 044    داخلی  285  )

                    نمابر               

32772453 – 044

            صندوق پستی

۵۷۱۳۱۸۳۹۵۴       

       

تاریخچه

مجتمع دخانیات آذربایجان غربی در سال 1326 در  ارومیه (رضائیه)  تاسیس شد بطور رسمی آغاز و از همان سال نیز کشت توتون در ارومیه توسعه بیشتری  یافت.

با توجه به وضعیت اقتصادی استان و توجیه اقتصادی کشت مذکور در مقایسه با محصولات رقیب در سال 1327 در منطقه مهاباد و متعاقبا از سال 1329 در شهرستان خوی و سایر شهرستانهای استان گسترش یافت.
با توجه به میزان کشت و تولید توتون در منطقه و بنا به مقتضیات زمان در سال 1348 یکی از اولین کارخانجات عمل آوری توتون تیپ شرقی در ارومیه تاسیس و در سال 1350 مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال 1361 حسب نیاز منطقه کارخانه عمل آوری توتون            تیپ شرقی در شهرستان خوی مورد بهره برداری قرار گرفت.
صنعت سیگارت سازی به جهت استفاده بهینه از فضا و تاسیسات و نیروی انسانی منطقه در سال 1376  شروع گردید.

 

 محصولات در حال تولید  مجتمع آذربایجان غربی