اتوماسیون اداری | eOffice
نگارش 9205.0.1
امتیاز بهره برداری از این نسخه متعلق است به :
اماني- دخانيات ايران
آزمایش شده در مرورگر : Internet Explorer 8
وضوح مناسب تصویر: 1024 × 768 یا بالاتر